בנקאות

משרד ארנון גרפי ושות' מתמחה בתחום הבנקאות והינו אחד מהמשרדים המובילים בייצוג לקוחות בתביעות מול בנקים.
מערכת היחסים המתקיימת בין בנק לבין לקוחותיו הינה מערכת יחסים מיוחדת המתבססת על האמון שרוחש הלקוח כלפי הבנק. מערכת יחסים ייחודית זו שבין הבנק ללקוח יסודה במערך מסועף של זכויות וחובות.

התמודדות מול בנקים דורשת בין היתר מומחיות, מיומנות וניסיון רב מול המערכת הבנקאית והבנה של המערכת הבנקאית. התהליך כולל לרוב – בחינת טענות הלקוח, הצגת חלופות ופתרונות משפטיים העומדים בפני הלקוח, ויישומן הלכה למעשה בין אם בהתנהלות מול הבנק ובין אם בהליך משפטי בבית המשפט.

משרדינו זכה לאורך השנים בתקדימים רבים, בעלי חשיבות, שנקבעו לטובת לקוחותיו, לרבות: איסור לקשור בין מתן הלוואה לרכישת שירותים אחרים (התניית שירות בשירות); הגדרת אחריותם של בנקים בתמיכה פיננסית בפרויקטים; דרישה כי שינויים בשער הריבית יוסכמו על ידי הלקוחות באופן פעיל; חיוב בנקים בתשלומי פיצויים במקרי רשלנות; דרישה מהבנקים למתן הסבר אודות הסיכון הגלום במסחר באופציות מעו"ף; משרדנו פועל בד בבד גם מטעמן של חברות אשראי שאינן בנקאיות עבור מימוש שעבודים.

משרדינו גם משלב בין המומחיות בתובענות ייצוגיות ובתחום הבנקאות ומנהל תביעות ייצוגיות איכותיות ורבות נגד הבנקים בנושאים מרכזיים.

משרד ארנון גרפי ושות' מתמחה גם בתחום הליטיגציה, משפט אזרחי ומסחרי, תביעות ייצוגיות, תביעות בתחום האנרגיה וייצוג חברות ועמותות.

אנו מזמינים אתכם לקבוע עימנו פגישה במשרדינו ונשמח לעמוד לרשותכם.